Chung tay cải cách hành chính - Bộ Khoa học và Công nghệ

KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH Tổ chức Hội nghị khoa học “Tác động của Môi trường, Lao động và Dinh dưỡng đối với sức khỏe cộng đồng” năm 2018

Năm 2018 đã được Chính phủ thống nhất là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, cới chủ đề năm là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”. Đồng thời góp phần cụ ...

Lớp “Quản trị tài sản trí tuệ trong doanh nghiệp”

QUẢN TRỊ TÀI SẢN TRÍ TUỆ LÀ GÌ? Trong quá trình vận hành doanh nghiệp, các tài sản trí tuệ phát sinh từ các dữ liệu, thông tin hoặc bí quyết, tri thức mà một doanh nghiệp có thể sở hữu một cách hợp pháp, thông qua hoạt động sáng kiến đổi mới bên trong doanh nghiệp hoặ ...

Sự kiện “Ngày Khoa học Đức” tại TP Hồ Chí Minh (Ngày 1-2/3/2017)

Sự kiện “Ngày Khoa học Đức” tại TP Hồ Chí Minh (Ngày 01/3/2017) Kỷ niệm 20 năm hợp tác khoa học và công nghệ Việt Nam – Đức, tiếp theo thành công của sự kiện “Ngày Khoa học Đức” năm 2015 được tổ chức tại Hà Nội, Bộ Nghiên cứu và Giáo dục Liên bang Đức (BMBF) và Cơ quan trao đổi ...

Thông báo Chương trình CLIENT II

Kính gửi: Quý đơn vị Cục Công tác phía Nam xin chân thành cảm ơn Quý đơn vị đã quan tâm đến Chương trình  "CLIENT II - Hợp tác Quốc tế về đổi mới sáng tạo bền vững" của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên Bang Đức (BMBF). Hiện nay, Cục đã nhận được tổng cộng 25 đề xuất, bao gồm các l ...

Gia hạn thời gian đăng ký chương trình CLIENT II

Kính gửi: Quý đơn vị Căn cứ Công văn Số: 67/CPN-HTQT&TT của Cục Công tác phía Nam, Bộ KH&CN ngày 11/5/2016  V/v: Tham gia chương trình CLIENT II. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị có thêm thời gian chuẩn bị hồ sơ đăng ký. Nay, Cục Công tác phía Nam xin thông b ...

Đăng ký chương trình hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Nghiên cứu Liên Bang Đức và Bộ Khoa học và Công nghệ

Được sự ủy quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Cục công tác phía Nam - Bộ KH&CN được giao làm đầu mối triển khai chương trình CLIENT II tại khu vực phía Nam. Chương trình này nằm trong khuôn khổ chương trình “Nghiên cứu phát triển bền vững (FONA3)” do Bộ Giáo dục ...

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 2016

Thông báo: Cục Công tác phía Nam phối hợp với VietNam Silicon Valley tại Tp. Hồ Chí Minh  tổ chức buổi Hội thảo “Đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo và công nghệ tại Việt Nam 2016”. Thời gian: 8h00 – 11h30, Thứ tư, ngày 11/5/2016. Địa điểm: Hội trường Cục Công tác phía Na ...

Chuyên mục phụ

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website