Tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở KH&CN toàn quốc bằng hình thức trực tuyến

Thực hiện Chương trình công tác năm,  Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ toàn quốc năm 2020. Hội nghị lần này sẽ tập trung trao đổi, thảo luận triển khai một số giải pháp khoa học và công nghệ hỗ trợ, phục vụ người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; quán triệt và tổ chức triển khai Chỉ thị số 01/CT-BKHCN ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về nâng cao năng lực khoa học và công nghệ nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19.

Hội nghị do Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chủ trì, được tổ chức bằng hình thức trực tuyến với sự tham dự của các Sở Khoa học và Công nghệ tại 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

1. Thời gian: 01 buổi, từ 8h00 ngày 29 tháng 5 năm 2020 (Chương trình kèm theo Công văn này).

2. Địa điểm và thành phần:

a) Điểm cầu tại Bộ Khoa học và Công nghệ: Phòng 110, Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Hà Nội.   

Thành phần: Bộ trưởng và các Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thuộc Bộ và đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

b) Điểm cầu tại các địa phương: Phòng họp trực tuyến của Chi nhánh Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tại địa phương. Bộ Khoa học và Công nghệ đã làm việc với Tập đoàn VNPT để hỗ trợ các điều kiện phục vụ cho cuộc họp trực tuyến.

Để thống nhất chung về Hội nghị trực tuyến, đề nghị các Sở thiết kế maket chung với tiêu đề “Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/thành phố......”

          Thành phần tham dự: Ban Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ và đại diện các đơn vị thuộc Sở.

Để tổ chức thành công Hội nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ chuẩn bị báo cáo về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở địa phương, trong đó tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian tới (theo các nhóm vấn đề gửi kèm theo Công văn này) để trao đổi, thảo luận tại Hội nghị.

Ghi chú: Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố chủ động liên hệ với Chi nhánh VNPT ở địa phương để cuộc họp được diễn ra thông suốt./.

Tệp đính kèm:

Công văn 1471/BKHCN-ĐP ngày 22/05/2020 (.pdf)

Công văn 1471/BKHCN-ĐP ngày 22/05/2020 (.doc)

Chương trình Hội  nghị.

Nguồn: Vụ Phát triển KH&CN địa phương

Liên kết website