Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia

Ngày 8.1.2015, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Lễ ra mắt Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia (Quỹ ĐMCNQG).

Quỹ ĐMCNQG được thành lập và hoạt động theo các Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 5.8.2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ ĐMCNQG, Quyết định số 1051/QĐ-TTg ngày 3.7.2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐMCNQG. Quỹ ĐMCNQG là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay, bảo lãnh để vay vốn, hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ.

Vốn điều lệ của Quỹ ĐMCNQG là 1.000 tỷ VNĐ và được cấp bổ sung hàng năm để đạt tổng mức vốn điều lệ của Quỹ. Đối tượng được Quỹ ĐMCNQG hỗ trợ tài chính là các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, dự án nhằm đổi mới quy trình công nghệ, đổi mới sản phẩm: chuyển giao công nghệ; chuyển giao, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia, sản phẩm công nghệ cao; nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp; ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; nhân rộng, phổ biến, giới thiệu và chuyển giao ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển nông - lâm nghiệp, thủy sản ở khu vực nông thôn, miền núi; đào tạo nhân lực KH&CN phục vụ việc chuyển giao, ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp.

Trong năm 2015, Quỹ sẽ cùng với các đơn vị của Bộ KH&CN phối hợp với các cơ quan có liên quan để xây dựng hoàn chỉnh các văn bản quản lý hoạt động của Quỹ, tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực của bộ máy tổ chức, bắt đầu triển khai xét duyệt các nhiệm vụ KH&CN để hỗ trợ theo chức năng của Quỹ.

Nguồn: Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia

 

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website