Bàn giao kết quả 2 đề tài nghiên cứu khoa học cho Vườn quốc gia Cát Tiên

Ngày 21/5, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức lễ bàn giao kết quả 2 đề tài nghiên cứu khoa học cho Vườn quốc gia (VQG) Cát Tiên bao gồm: “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và nhân nuôi sinh sản để phát triển chim công lục trong điều kiện bán hoang dã có kết hợp nuôi nhốt tại Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên” do TS. Bạch Thanh Hải làm chủ nhiệm và Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi trồng nấm thực phẩm Bạch hương phát hiện ở VQG Cát Tiên” do Th.S Phạm Ngọc Dương (VQG Cát Tiên) thực hiện.

Với mục tiêu bảo tồn và phát triển bên vững quần thể chim công lục, tránh khỏi nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam, Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học và nhân nuôi sinh sản để phát triển chim công lục trong điều kiện bán hoang dã có kết hợp nuôi nhốt tại Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên” được triển khai thực hiện từ tháng 9/2015 đến tháng 9/2019.

Sau khi hoàn tất, Sở Khoa học Và Công nghệ là đơn vị quản lý đã tiến hành bàn giao kết quả nghiên cứu là 3 sản phẩm khoa học là “Quy trình kỹ thuật nuôi chim công lục trong điều kiện bán hoang dã có kết hợp nuôi nhốt; báo cáo tổng hợp nghiên cứu một số đặc tính sinh học và khả năng sinh sản để nhân nuôi và phát triển chim Công lục; 5 cá thể chim công bố mẹ và 12 cá thể chim công F1” cho VQG Cát Tiên đưa vào ứng dụng.

Đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi trồng nấm thực phẩm bạch hương phát hiện ở VQG Cát Tiên” được thực hiện nhằm nghiên cứu quy trình, xây dựng mô hình nuôi trồng thử nghiệm, tiến hành xác định giá trị thực phẩm của nấm bạch hương Lentinula sp phát hiện ở VQG Cát Tiên qua đó bảo tồn nguồn gen nấm thực phẩm và dược liệu quý của VQG Cát Tiên. Đến nay, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn tất các nội dung theo bản thuyết minh ban đầu bao gồm: Nghiên cứu quy trình công nghệ nuôi trồng nấm bạch hương; thử độc tính và xác định thành phần dinh dưỡng, dược liệu và giá trị nấm; xây dựng mô hình nuôi trồng thử nghiệm, trong đó mô hình nuôi trồng thử nghiệm đã được xây dựng thành công, hiện chủng nấm hương Cát Tiên đang được nuôi trồng thương mại với quy mô nhỏ từ 2.000 đến 5.000 bịch nấm, bước đầu cho kết quả khả quan.

Tại lễ bàn giao kết quả đề tài nghiên cứu cho VQG Cát Tiên, TS. Nguyễn Thị Hoàng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị đơn vị chủ nhiệm đề tài tiếp tục hoàn tất hồ sơ về các thủ tục thanh quyết toán và các nhiệm vụ còn lại gửi về Sở trước ngày 31/5. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cũng mong muốn, đơn vị thụ hưởng kết quả đề tài tiếp tục ứng dụng hiệu quả và phát huy được kết quả nghiên cứu, thực hiện các giải pháp để thương mại hóa sản phẩm. Riêng sản phẩm nấm bạch hương, Sở sẽ sẵn sàng hỗ trợ thực hiện hồ sơ, thủ tục để sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ nếu đơn vị có nhu cầu.

Thư viện - Hình ảnhThư viện - Hình ảnh - RSS

Liên kết website